Sveikinimas Kūčių ir Kalėdų proga
Šv. Kūčių vakarą linkiu jaukumo ir ramybės,
Šv. Kalėdų rytą - džiaugsmo bei pakilios nuotaikos,
Na o visą gyvenimą tegul lydi Jus meilė, gerumas bei Dievo palaima!
Gražių švenčių mielieji!
Kūčių sveikinimai
Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.
Su Šv. Kūčiom!
Kūčių sveikinimai

Vėl susitiksime visi prie švento Kūčių stalo,
Su šiluma ir meile širdyse,
Su ilgesiu ir viltimi dalindami plotkelę
Linkėsime ramybės mūsų namuose.
Su Šv. Kūčiom!

Kūčių sveikinimai

Tegul Kūčių stalo žvakučių liepsnose sudega visi vargai ir rūpesčiai, tegul prisipildo Jūsų širdys ramybės, gerumo, šilumos ir meilės, o beauštantis Šv. Kalėdų rytas teatneša laimę ir džiaugsmą į Jūsų namus. Ramios ir jaukios Kūčių vakarienės!

Kūčių sveikinimai

Tegul Kūčių stalo žvakučių liepsnose išsisklaido visos bėdos, o išaušęs stebuklingas Šv. Kalėdų rytas teatneša vien laimę, sėkmę, stiprybę ir viltį! 

Kūčių sveikinimai

Jaukios ir ramios Kūčių vakarienės .. 
Šilumos, meilės ir supratimo Jūsų namams ir širdims!

Su Šv. Kūčiomis

Linkime daugiau supratimo ir meilės, daugiau gerumo ir laimės jausmo Jūsų širdyse, bei šilumos Jūsų namuose! Jaukios ir ramios Šv. Kūčių vakarienės!

Mintys, žodžiai, posakiai