Žodžiai apie moteris

Moters paskirtis – atskleisti grožį. Moteris kuria jaukumą, o jis susijęs su grožiu. Grožis ir jaukumas eina koja kojon. Pačia moterimi gėrimasi ir grožimasi, ji taip pat turi gebėjimą pamatyti ir atskleisti kito žmogaus vidinį grožį. Moteris graži dar ir dėl to, kad ji turi ypatingą duotą gebėjimą būti dėl kito. Tai nereiškia, kad vyrai nemoka puošti kitų ar nemoka būti dėl kito, tiesiog moteris turi ypatingą jautrumą kitam ir tas jautrumas leidžia jai ypatingu būdu atrasti grožį ir jį atskleisti. /Jonas Paulius II/

Žodžiai apie moteris

Moteris moka mylėti taip, lyg niekada neišeitų. Bet gali ateiti diena, kai ji išeis taip, lyg niekada nebūtų mylėjusi. /Monica Bellucci/

Žodžiai apie moteris

Gerbkite moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. /Frydrichas Šileris/

Žodžiai apie moteris

Vyras savo namuose gali būti karalius tik tuomet, kai moteris – karalienė. /V.Hugo/

Žodžiai apie moteris

Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. /George Noel Gordon Byron/

Žodžiai apie moteris

Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai… Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: „Moterį puošia tylėjimas“, bet tai netaikytina vyrui. /Aristotelis/

Žodžiai apie moteris

Moterys įkvepia mus dideliems darbams, bet trukdo juos atlikti. /A.Diuma/

Žodžiai apie moteris

Moterį reikia mylėti ir nesistengti ją suprasti. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie moteris

Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie moteris

Mylimos moters šypsena spindi ir nakties tamsoje. /Mór Jókai/

Žodžiai apie moteris

Didelė ir aistringa moters meilė pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo aukotis. /Stefan Zweig/

Žodžiai apie moteris

Moters mintys švaresnės už vyro, ji jas dažniau keičia. /Oliver Herford/

Žodžiai apie moteris

Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie moteris

Kad ir kokia stipri būtų moteris, ji laukia už save stipresnio vyro ir ne dėl to, kad jis apribotų jos laisvę, o dėl to, kad jis suteiktų jai galimybę būti silpna. /Angelina Jolie/

Žodžiai apie moteris

Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. /Marlene Dietrich/

Mintys, žodžiai, posakiai