Gailestis sau

Niekingiausia silpnadvasiškumo atmaina - gailestis sau pačiam. /Markas Aurelijus/

Žodžiai. Protingos mintys

Žodžiai turi galią naikinti ir išgydyti. Kai jie yra tikri ir nuoširdūs, jie gali pakeisti mūsų pasaulį. /Siddhartha Gautama/

Protingos mintys

Tiesos žodžiai nemalonūs ausiai, bet elgesiui naudingi kaip vaistai, kurie, nors burnoje kartūs, nuo ligos gydo. /Si-Ma Cjenas/

Žvalgytis atgal turime tik tam, kad pasimokytume

Žvalgytis atgal turime tik tam, kad pasimokytume iš praeities klaidų ir gautume naudos iš brangiai įgytos patirties. /Džordžas Vašingtonas/

Aplinkinių nuomonė

Aplinkinių nuomonė apie žmogų, tai tik atspindys to, ką žmogus galvoja apie save. /Valerijus Sinelnikovas/

Protingi žodžiai

Žmonės, kurie dažniau atleisdavo ir ilgiausiai viską kentė, paprastai išeina netikėtai ir visam laikui.

Šypsena. Prasmingos mintys

Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie. /B. Ferrero/

Žodžiai apie laisvę

Niekas nieko nepraranda, nes niekas niekam ir nepriklauso. Štai tikroji laisvė: turėti svarbiausią dalyką pasaulyje, bet jo nesisavinti. /Paulo Coelho/

Žodžiai apie laisvę

Laisvė – jausti, ko trokšta tavo širdis, nepaisant kitų nuomonės. /Paulo Coelho/

Protingos mintys

Pataikautojas yra tas, kuris maitina krokodilą, tikėdamasis, kad bus suvalgytas paskutinis. /Winston Churchill/

Žmogaus protas

Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę. /Viktoras Hugo/

Žodžiai apie mirtį

Mirtis – tai ne tamsa – tai šviesa. Tai ne niekas – tai amžinybė. Tai ne galas – tai pradžia. /Viktoras Hugo/

Veidmainystė

Veidmainis man primena žmogų, kuris užmušė savo tėvus ir prašo teismo būti atlaidesniam todėl, kad jis našlaitis. /Abraomas Linkolnas/

Liūdesys ir džiaugsmas

Liūdesiui pakanka vienatvės, bet norėdamas patirti visą džiaugsmo pilnatvę, turi juo su kuo nors pasidalinti. /Mark Twan/

Juokas

Kai pokštininkas juokiasi iš savo sąmojo, šis netenka vertės. /Frydrichas Šileris/

Jei priešą parbloški žemėn, jis gali vėl atsikelti..

Jei priešą parbloški žemėn, jis gali vėl atsikelti, bet jei su juo susitaikysi, būsi jį tikrai nugalėjęs. /Frydrichas Šileris/

Protingos mintys

Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą. /Samuelis Džonsonas/

Šaukti

Jei garsiai šauki, vadinasi, tavo kalba pernelyg skurdi ir šauksmu nori nustelbti kitų balsus. /Antuanas de Sent Egziuperi/

Protingi žodžiai

Blogas poelgis pragaištingas tuo, kad jame glūdi naujų niekšybių užuomazgos. /Frydrichas Šileris/

Protinga mintis

Tiesa nė kiek nenukenčia, jeigu kas nors jos nepripažįsta. /Frydrichas Šileris/

Protingos mintys

Kad pradėtum gelbėtis, turi suprasti, kad skęsti. Kol šito nesuvoki, niekada neišmesi to, kas tempia tave žemyn. /Dmitri Yemets/

Depresija

Trokšti mirties, kai gali gyventi, taip pat silpnadvasiška kaip gailėtis gyvenimo atėjus laikui mirti. /Anatole France/

Abejonės verčia mus prarasti..

Mūsų abejonės verčia mus prarasti tai, ką galėtume atrasti, jeigu nejaustume baimės. /William Shakespeare/

Protingos mintys

Kai tik atsiduriate tarp daugumos, metas stabtelti ir pamąstyti. /Mark Twain/

Mintys tai likimas

Būk dėmesingas savo mintims – jos tampa žodžiais. Būk dėmesingas savo žodžiams – jie tampa veiksmais. Būk dėmesingas savo veiksmams – jie tampa įpročiais. Būk dėmesingas savo įpročiams – jie tampa charakteriu. Būk dėmesingas savo charakteriui – jis tampa tavo likimu.   /Senovės Kinijos filosofas Laodzi/

Protingi žodžiai apie žmogaus turtus

Turtingiausias žmogus pasaulyje yra ne tas, kuris daugiausia turi, bet tas, kuriam mažiausiai reikia.     /Robin Sharma/

Ašaros

Verkiau, kad neturiu batų, kol pamačiau, žmogų be kojų.  Arabų patarlė

Protingi žodžiai apie baimes

Niekada nebėk nuo baimių - visuomet bėk jų link.   /Robin Sharma/

Svajonės įgyvendinimas

Tik vienas dalykas gali svajonę padaryti neįgyvendinamą: tai baimė, kad nepasiseks.   /Paulo Coelho/ 

Mintys apie žmogaus protą

Nėra tokios kvailystės, kurios nepajėgtų ištaisyti protas, ir nėra tokios išminties, kurios nepajėgtų sugadinti kvailystė     /Johann Wolfgang von Goethe/

Protingos mintys

Vienas pamišimo požymių tas, kad daromi tie patys dalykai, bet tikimasi kitokio rezultato.   /Albert Einstein/

Pyktis. Protingos mintys

Pyktis - tai tas pats, kas išgerti nuodų ir tikėtis, kad numirs kažkas kitas  /Nežinomas autorius/

Laimė priklauso nuo minčių

Tavo gyvenimo laimė priklauso nuo tavo minčių. /Markas Aurelijus/

Dauguma žmonių yra tiek laimingi, kiek..

Dauguma žmonių yra tiek laimingi, kiek pasiryžta tokie būti. /Abraomas Linkolnas/

Žodžiai apie laimę

Laimė - tai kai ryte norime eiti į darbą, o vakare norime grįžti namo..

Žodžiai apie laimę

Laimė nėra tai, kas jau paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų.  /Dalai Lama/ 

Žodžiai apie laimę

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs     /Seneka/

Žodžiai apie laimę

Laimingi tampame tada, kai nustojame klysti, nustojame klysti tada, kai sukaupiame daug gyvenimo patirties, o gyvenimo patirtį kaupiame klysdami.   /Robin Sharma/

Svajonės įgyvendinimas

Tik vienas dalykas gali svajonę padaryti neįgyvendinamą: tai baimė, kad nepasiseks. /Paulo Coelho/

Pirmam žingsniui reikia krislelio beprotybės

Jei lauksi idealaus meto, niekada nepajudėsi iš vietos; žengti pirmam žingsniui reikia krislelio beprotybės. /Paulo Coelho/

Pasiryžimas laimėti

Visada atmink, jog už viską svarbiau yra Tavo paties pasiryžimas laimėti. /Abraomas Linkolnas/

Nesėkmės

Nesėkmės galimybė neturėtų mūsų atgrasinti nuo teisingo siekio. /Abraomas Linkolnas/

Sėkmės užuomazgos

Kiekviename neigiamame įvykyje yra tokios pat ar net didesnės naudos užuomazgų..

Suklupimas

Jeigu vis gi suklumpame, geriau prarastume viską negu drąsą, viltį ir pasiryžimą vėl ir vėl bandyti. /Francis de Sales/

Vien tik norais nieko nepasieksi

Vien tik norais nieko nepasieksi. Bet kai tavo vizija veda tave pirmyn, tu nori daryti tai, kas padėtų ją įgyvendinti. Tu neverti savęs per jėgą, tiesiog troškimas būna toks stiprus, kad imi daryti tai, ko anksčiau net nežinojai, kad sugebi. /Spencer Johnson/

Jei manote, kad galite, tai ir galite

Jei manote, kad galite, tai ir galite. O jei manote, jog negalite – irgi esate teisus.   /Mary Kay Ash/ 

Galimybių ribos

Savo galimybių ribas žmogus nusistato pats.     /Robin Sharma/

Žvakės

Geriau uždegti bent viena žvakę, negu keikti tamsą..  /Nežinomas autorius/

Protingos mintys apie gyvenimą

Niekas negalės nugalėti tavęs, kol tu pats nepasiduosi.    /Robin Sharma/

Įkvepiančios mintys

Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.    /Anatole France/ 

Gyvenimas - kodinė spyna

Gyvenimas yra panašus į kodinę spyną; Jūsų uždavinys surasti teisingus skaičius ir teisingą jų eilės tvarką, kad galėtumėt prieiti prie visko, ko tik norite.  /Brian Tracy/

Įkvepiančios mintys

Niekas nežino, kiek turi jėgų, kol jų neišbandė   /Johann Wolfgang von Goethe/ 

Troškimas

Troškimas yra visų laimėjimų pradžių pradžia. Visada turėkit tai omeny. Silpni troškimai įžiebia menkus rezultatus. Juk maža ugnis taip pat skleidžia mažai šilumos.     /Napoleon Hill/

Svajonės kuria ateitį

Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj – kūnas ir kraujas.    /Viktor Hugo/

Žodžiai apie moteris

Moters paskirtis – atskleisti grožį. Moteris kuria jaukumą, o jis susijęs su grožiu. Grožis ir jaukumas eina koja kojon. Pačia moterimi gėrimasi ir grožimasi, ji taip pat turi gebėjimą pamatyti ir atskleisti kito žmogaus vidinį grožį. Moteris graži dar ir dėl to, kad ji turi ypatingą duotą gebėjimą būti dėl kito. Tai nereiškia, kad vyrai nemoka puošti kitų ar nemoka būti dėl kito, tiesiog moteris turi ypatingą jautrumą kitam ir tas jautrumas leidžia jai ypatingu būdu atrasti grožį ir jį atskleisti. /Jonas Paulius II/

Žodžiai apie moteris

Moteris moka mylėti taip, lyg niekada neišeitų. Bet gali ateiti diena, kai ji išeis taip, lyg niekada nebūtų mylėjusi. /Monica Bellucci/

Žodžiai apie moteris

Gerbkite moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. /Frydrichas Šileris/

Žodžiai apie moteris

Vyras savo namuose gali būti karalius tik tuomet, kai moteris – karalienė. /V.Hugo/

Žodžiai apie moteris

Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. /George Noel Gordon Byron/

Žodžiai apie moteris

Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai… Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: „Moterį puošia tylėjimas“, bet tai netaikytina vyrui. /Aristotelis/

Žodžiai apie moteris

Moterys įkvepia mus dideliems darbams, bet trukdo juos atlikti. /A.Diuma/

Žodžiai apie moteris

Moterį reikia mylėti ir nesistengti ją suprasti. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie moteris

Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie moteris

Mylimos moters šypsena spindi ir nakties tamsoje. /Mór Jókai/

Žodžiai apie moteris

Didelė ir aistringa moters meilė pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo aukotis. /Stefan Zweig/

Žodžiai apie moteris

Moters mintys švaresnės už vyro, ji jas dažniau keičia. /Oliver Herford/

Žodžiai apie moteris

Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie moteris

Kad ir kokia stipri būtų moteris, ji laukia už save stipresnio vyro ir ne dėl to, kad jis apribotų jos laisvę, o dėl to, kad jis suteiktų jai galimybę būti silpna. /Angelina Jolie/

Žodžiai apie moteris

Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. /Marlene Dietrich/

Žodžiai apie vyrus

Idealus vyras turi kalbėti su moterimis kaip su dievaitėmis, o elgtis – kaip su vaikais. Jis turi nepaisyti jų rimtų prašymų, bet privalo tenkinti kiekvieną jų užgaidą. Jis turi skatinti jų kaprizus ir uždrausti jų misijas. Jis visados turi pasakyti daugiau negu galvoja, o galvoje turėti daugiau negu pasako. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie vyrus

Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. /Joseph Addison/

Žodžiai apie vyrus

Kai vyras susituokia su meiluže, jos vieta lieka laisva. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie vyrus

Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė /Tėvas Stanislovas/

Žodžiai apie vyrus

Komplimentai nuginkluoja vyrus, o ne moteris. Štai toks lyčių skirtumas. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie vyrus

Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. /Oscar Wilde/

Žodžiai apie draugystę

Nepasitikėti draugais didesnė gėda, negu būti jų apgautam. /Fransua de Larošfuko/

Žodžiai apie draugystę

Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. /Jeronimas Laucius/

Žodžiai apie draugystę

Draugas – tai kažkas, kas pažįsta daina tavo širdyje ir gali tau ja paniūniuoti, jei tu staiga pamiršti žodžius. /Dona Roberts/

Žodžiai apie draugystę

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti..

Žodžiai apie draugystę

Jei kada nuo tavęs nusisuks artimas draugas – neliūdėk, nes jis nebuvo tikras draugas. Tikro draugo prarasti neįmanoma.

Žodžiai apie draugystę

Tikrai draugystei būdinga duoti patarimus ir juos išklausyti. /Ciceronas/

Žodžiai apie draugystę

Didžiausias draugystės žygdarbis ne atskleisti draugui savo trūkumus, o atverti jam akis į jo paties ydas. /Fransua de Larošfuko/

Žodžiai apie draugystę

Be draugystės joks bendravimas tarp žmonių neturi vertės. /Sokratas/

Žodžiai apie draugystę
Žodžiai apie draugystę

Nei vandeniu, nei ugnimi mes nesinaudojame taip dažnai, kaip draugyste /Markas Tulijus Ciceronas/

Žodžiai apie draugystę

Būti tikru draugu – reiškia pastebėti akyse dar nepasirodžiusią ašarą, o širdyje paslėptą žaizdą. /Nežinomas autorius/

Žodžiai apie draugystę

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. /Ciceronas/

Žodžiai apie draugystę

Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. /Leonardo da Vinci/

Žodžiai apie draugystę

Nenutrauk draugystės gijų, nes jas surišus lieka mazgas. /Indų patarlė/

Žodžiai apie draugystę

Draugystė, atsiradusi vyno „pagalba“, veikia tiek pat kaip ir vynas, tik vieną naktį. /Friedrich von Logau/

Žodžiai apie draugystę

Nesitikėk iš draugystės naudos, o džiaukis galimybe teikti džiaugsmą kitam. /Lucijus Anėjus Seneka/

Dienos darbų planavimas

Tas, kuris kiekvieną rytą susiplanuoja dienos darbus, ir laikosi savo plano, turi savo rankose giją, kuri išves jį iš labai įtempto gyvenimo labirinto. /Viktoras Hugo/

Šypsena. Protingos mintys

Mano tėvas visada man sakydavo: „Susirask darbą, kurį mėgtum, ir tu niekada neturėsi dirbti“. /Jim Fox/

Žodžiai apie vaikus

Jeigu jums pavyko įskiepyti savo vaikui pasitikėjimą savimi, savo gebėjimu pasiekti bet kokį tikslą, išspręsti bet kokią problemą, tada jūs sėkmingai atlikote savo pareigą, įteikėte savo vaikui didžiausią dovaną.

Mintys, žodžiai, posakiai