Tiesa nė kiek nenukenčia, jeigu kas nors jos nepripažįsta. /Frydrichas Šileris/

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 balsas)