Kai pokštininkas juokiasi iš savo sąmojo, šis netenka vertės. /Frydrichas Šileris/

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 balsas)